Lịch sử Archives | TapchiHiFi.com

Ai đã phát minh ra loa phát thanh?

Ai đã phát minh ra loa phát thanh?
Hỏi: Ai đã phát minh ra loa phát thanh? Trả lời: Chiếc loa phát thanh đầu tiên hoạt động thành công đã được phát minh ra bởi Alexander Graham Bell, người đã ứng dụng phát minh này vào thành tựu […]