Cùng nhún nhảy theo album Diabolus In Musica – Accardo Interpreta Paganini của Salvatore Accardo

Album Diabolus In Musica Accardo Interpreta Paganini cua Salvatore Accardo hay

“Diabolus In Musica – Accardo Interpreta Paganini” là một album nhạc cổ điển được phát hành năm 1996 của nghệ sĩ viloin Salvatore Accardo. Album gồm 10 nhạc phẩm của Niccolò Paganini được Salvatore Accardo thể hiện lại một cách tinh tế và đặc sắc.
1. La Risate del Diavolo
2. La Campanella
3. Capriccio per violino solo n. 5
4. Rondo galante. Andantino gaio
5. Introduzione e variazioni su
6. Capriccio per violino solo n. 24
7. Polacca. Andantino vivace
8. Capriccio per violino solo n. 1
9. Rondo. Allegro spirituoso
10. Sonata Moto Perpetuo

Nghệ sĩ: Salvatore Accardo
Album: Diabolus In Musica – Accardo Interpreta Paganini
Đã phát hành: Năm 1996

Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác tại đây

Các phụ kiện cho đầu đĩa than Torqueo

Bảo Ngọc