Hỏi – Đáp

Tuoi tho cua day loa chuan

Tuổi thọ của dây loa là bao lâu?

Một trong những vấn đề mà các audiophile quan tâm hiện nay là tuổi thọ của thiết bị và linh kiện, trong đó có những thứ tưởng như rất đơn giản, đó là dây dẫn. Hỏi: Xin được hỏi tuổi thọ trung bình của dây loa là bao lâu? Và […]

Ai đã phát minh ra loa phát thanh?

Hỏi: Ai đã phát minh ra loa phát thanh? Trả lời: Chiếc loa phát thanh đầu tiên hoạt động thành công đã được phát minh ra bởi Alexander Graham Bell, người đã ứng dụng phát minh này vào thành tựu khác cũng do ông sáng chế ra: điện thoại. Bell […]