Audeze Archives | TapchiHiFi.com

Audeze giới thiệu tai nghe LCD-i4 giá 2,495USD tại High End Munich 2017

Audeze giới thiệu tai nghe LCD-i4 giá 2,495USD tại High End Munich 2017
Tai nghe này được mở rộng trường âm nghe đáng kể so với nhiều mẫu tai nghe đã ra mắt trước đây của hãng. Để làm được đều đó, Audeze đã bổ sung cho LCD-i4 công nghệ nam châm tập […]