AVM Archives | TapchiHiFi.com

Ampli AVM Ovation Ma8.2 – Ampli Đức, khẳng định sức mạnh Đức

Ampli AVM Ovation Ma8.2 – Ampli Đức, khẳng định sức mạnh Đức
Ampli AVM Ovation Ma8.2 được xem như là phiên bản đơn giản hóa cua Evolution A5.2, do đó có rất nhiều tính năng mà MA8.2 được thừa hưởng từ người anh em của mình. Hiếm có một hãng điện tử […]

Ampli AVM Evolution A3.2 – Đơn giản mà mạnh mẽ

Ampli AVM Evolution A3.2 – Đơn giản mà mạnh mẽ
Ampli AVM Evolution A3.2 được xem như là phiên bản đơn giản hóa cua Evolution A5.2, do đó có rất nhiều tính năng mà A3.2 được thừa hưởng từ người anh em của mình. Hiếm có một hãng điện tử […]