Classe Audio Archives | TapchiHiFi.com

Classe Audio – hồi sinh một thương hiệu

Classe Audio – hồi sinh một thương hiệu
Vào tháng 5 năm 2016, Bowers & Wilkins (B&W) đã được chuyển nhượng về tay EVA Automation, bao gồm cả các thương hiệu con là Classé Audio và Rotel. Việc sản xuất, phân phối các sản phẩm của B&W và […]