Tag: Dây Tín Hiệu Nordost

Nordost White Lighting Anniversary: Cột mốc 20 năm

White Lightning Anniversary mang một sứ mệnh lớn lao của hãng Nordost bởi nó “mang nhiều trọng trách” hơn so với những loại dây loa hay dây nối tín hiệu khác. Hậu tố “Anniversary” là có lý do của nó. White Lightning thừa kế tinh thần của dòng dây loa Flatline đầu […]