Estelon Archives | TapchiHiFi.com

Estelon ra mắt model Estelon LYNX hoàn toàn mới

Estelon ra mắt model Estelon LYNX hoàn toàn mới
Người sáng lập Estelon đồng thời cũng là thiết kế trưởng –Alfred Vassilkov và nhóm cộng sự của mình đã nghiên cứu thành công công nghệ Estelon Intelligent Audio mới, được ứng dụng ngay vào loa thông minh Estelon LYNX […]