Tag: Lọc nhiễu

AudioQuest USB Jitterbug chuan

Các cách sử dụng AudioQuest DragonFly và Jitterburg | TapChiHiFi TV 43

 Các cách sử dụng AudioQuest DragonFly và Jitterburg Khi thời đại âm thanh analog nắm giữ vị trí độc tôn đã qua và chuyển sang thời đại âm thanh digital trở thành một phần quan trọng trong các thiết bị giải trí, việc xử lý tín hiệu audio bỗng […]

USB AudioQuest JitterBug

Các cách sử dụng AudioQuest Jitterburg | TapChiHiFi TV 24

 Các cách sử dụng AudioQuest Jitterburg JitterBug là bộ USB được thiết kế nhằm loại bỏ độ nhiễu và các cộng hưởng âm thanh từ nguồn dữ liệu âm thanh và nguồn điện của cổng USB. JitterBug có thể đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật USB […]

AudioQuest JitterBug

Bộ lọc USB AudioQuest JitterBug – Giải Pháp Cho DAC Hay Hơn

Bộ lọc USB AudioQuest JitterBug là bộ lọc USB được thiết kế nhằm loại bỏ độ nhiễu và các dòng cộng hưởng từ dữ liệu (thông tin) và Vbus (nguồn điện) của cổng USB. JitterBug đáp ứng tất cả các thông số kĩ thuật USB tốc độ 2.0. Hiệu suất tuyệt vời của JitterBug […]