Soulution Archives | TapchiHiFi.com

Ứng dụng giải pháp Leedh Processing của Soulution trên bộ giải mã 560 DAC và 760 DAC

Ứng dụng giải pháp Leedh Processing của Soulution trên bộ giải mã 560 DAC và 760 DAC
Soulution là thương hiệu sản xuất hi-end đầu tiên ứng dụng kĩ thuật Leedh Processing vào trong các thiết bị âm thanh của hãng, và mới đây nhất là hai bộ giải mã mang tên: 560 DAC và 760 DAC. […]