Tag: VTL

Pre ampli VTL TL7.5 Series III Reference chuan

VTL TL7.5 Series III Reference – Preamp đầu bảng từ VTL

Là một hãng thiết bị nổi tiếng chuyên về ampli đèn của nước Mỹ, hiển nhiên những sản phẩm đầu bảng của hãng TL7.5 Series III Reference luôn khiến người dùng kỳ vọng rằng chúng sẽ mang đến điều gì đó thật đặc biệt. Ampli đèn từ lâu đã được […]