Chân chống rung

Thiet bi cach ly chan dong Seismic Speaker Bars

Seismic Speaker Bars: thiết bị cách ly chấn động dành cho loa

Max Townshend một chuyên gia âm thanh khi giải thích cho người chơi về Seismic Speaker Bars (thiết bị cách ly chấn động dành cho loa) hoạt động như thế nào thì gần như mọi người vẫn chưa tin những gì mà chân đế này làm được. Nhìn bề ngoài, […]