Dây nguồn

day nguon AudioQuest Thunder chuan

AudioQuest Thunder – Khởi đầu cho dòng dây nguồn Storm

Tuy chỉ là sản phẩm sơ nhập của dòng, thế nhưng, Storm vốn là loạt dây nguồn cao cấp của AudioQuest, vậy nên không có gì lạ khi Thunder sở hữu rất nhiều đặc điểm chỉ có ở một sản phẩm dây hi-end. Garth Powell, trưởng bộ phận thiết kế […]