Dây Cables

Day loa Nordost Heimdall 2 chuan

Dây loa Nordost Heimdall 2 – Góp phần tạo nên khác biệt

Với giá thành không quá cao, Heimdall 2 rất phù hợp với những hệ thống âm thanh tầm phổ thông – trung cấp. Thế nhưng hiệu quả của cặp dây loa này không thể xem thường được Thị trường dây dẫn vốn là thị trường khá mới mẻ, với tuổi […]