[AudioHanoiTV] Số 07: Hướng dẫn cập nhật bài hát và sử dụng đầu Việt KTV HD bằng Smartphone | TapchiHiFi.com

[AudioHanoiTV] Số 07: Hướng dẫn cập nhật bài hát và sử dụng đầu Việt KTV HD bằng Smartphone

Saturday 10/09/2016 9:26 am GMT +7

Nếu đã sở hữu mẫu đầu KTV nhưng chưa rõ cách kết nối và sử dụng thông qua smartphone, hãy tham khảo video "Hướng dẫn cập nhật bài hát và sử dụng đầu Việt KTV HD bằng Smartphone" dưới đây.

Xem thêm:

Từ khóa:

Tin liên quan